نوشته مهمان (۲) – آیا نمی‌توان عاقبت بهتری برای نسیه‌فروشی اندیشید؟

  مجید ارونقی گرافیست و طراحی خوش ذوقی است که اگر بشناسیدش همیشه سودای کار کردن با او را خواهید داشت. سایت های خوبی مثل واجک و در‌گرافیک دارد و طراح نقش‌های روی لباس وانیل است. و صد البته که